JuliusRusnak
JuliusRusnak

Medailonek - Július Rusnák


Július Rusnák v současnosti řídí technologickou koncepci a strategický vývoj systému, který ve velkém měřítku sémanticky analyzuje data z otevřených zdrojů. Jeho kariéra začala v oblasti lokalizace softwaru, brzo však začal spolupracovat na reformě ozbrojených sil na Ministerstvu obrany SR, jejíž cílem byl vstup do NATO. Pracoval v rámci projektu, který spadal pod Ministerstvo zahraničních věcí USA a byl veden společností Cubic Defense Applications. K jeho úspěchům patří návrh a spoluautorství systému, který získal několik ocenění na světové úrovni a zahrnuje masivní sběr dat a jejich následné sémantické zpracování. Využívá unikátní mechanizmy pro vyhledávání informací napříč jazyky a je významným přínosem v oblastech Business Inteligence a OSINTu. Július rovněž přispěl k vývoji řešení pro analýzu dodavatelských rizik a řešení pro včasná varování, jejichž základem jsou Big Data. Vystudoval Obchodní fakultu Ekonomické university v Bratislavě se zaměřením na využití internetu v cestovním ruchu. Nové technologie přijímá nadšeně, ale zároveň pragmaticky. Ovládá angličtinu, němčinu a ruštinu. Táta tří dětí.

Souhlasím
###message